สร้างพลังความเชื่อด้วยหลักการแห่งความเชื่อ!

“ไม่มีไฟ ย่อมไม่มีควัน ความเชื่อ!!! สร้างได้ด้วยหลักการแห่งความเชื่อ”

หากวันนี้เราจะเชื่อใครสักคน หรือจะทำให้ใครเชื่อเรา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดๆก็ตาม ต้องบอกได้เลยว่าไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลย ทั้งนี้เพราะการสร้างความเชื่อ ความศรัทธา ให้คนเชื่อถือนั้น มีองค์ประกอบต่างๆมากมาย เนื่องจากในปัจจุบัน มีการหลอกลวงกันค่อนข้างมาก ทำให้ความเชื่อถือนั้นอยู่ได้ไม่นาน เพราะขาดหลักการบางข้อที่ทำให้ความเชื่อนั้นเสื่อมคลาย

หากเราจะทำให้ใครเชื่อ หรือเราจะเชื่อใครสักคน เราลองพิจารณาหลักการแห่งความเชื่อดังต่อไปนี้ จะทำให้เรามีความรู้ในการสร้างความเชื่อและมีเกราะป้องกันถ้าเราจะเชื่อใคร สักคน
คำว่า “ความเชื่อ ในภาษาอังกฤษนั้น ตรงกับคำว่า Belief (n) แปลว่า ความเชื่อ , ความเชื่อถือ, ศรัทธา ซึ่งเป็นคำนาม และ Believe (vt) แปลว่า เชื่อ, มั่นใจใน, ศรัทธา, เชื่อว่า ซึ่งเป็นคำกริยา ในหลักการนี้เราใช้คำว่า BELIEF (n) ที่เป็นคำนาม เราลองมาดูว่า หลักการใช้ BELIEF (n) เป็นอย่างไร? สามารถสร้างความเชื่อให้ใครเชื่อถือเรา หรือเราเชื่อถือใครได้มากน้อยแค่ไหน?

BELIEF : ความเชื่อมั่น

หลักการข้อที่ 1 คือ B = Better = ดีขึ้นกว่าเดิม หลักการข้อนี้ทำในสิ่งที่ ดีขึ้นกว่าเดิม หากเราทำอะไร? ให้ดีขึ้นกว่าเดิมในรื่องนั้นๆ ก็จะมีคนเชื่อถือเรา หรือ ถ้าเราพูดในสิ่งที่ผู้ฟังคิดว่า ดีขึ้นกว่าเดิม เขาก็จะเชื่อเรา ทุกวันนี้เราอยู่กับความเชื่อ เราเชื่อใครก็เพราะต้องการมีชีวิตที่ ดีขึ้นกว่าเดิม เรานับถืออะไร?ก็เพราะคิดว่าสิ่งนั้น ต้องช่วยทำให้ชีวิตเรา ดีขึ้นกว่าเดิม คนไข้ไปหาหมอก็เพราะเชื่อว่าหมอจะทำให้คนไข้หายป่วย นั้นก็หมายความว่า คนไข้ ดีขึ้นกว่าเดิม คือหายป่วย เวลาคนเราตัดสินใจซื้อของสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ต้องคิดว่าสิ่งนั้นต้องทำให้ ชีวิตเขา ดีขึ้นกว่าเดิม หรือแม้แต่โฆษณาก็ยังบอกว่าผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นดีอย่างไร? นั่นก็หมายความว่าถ้าผู้ซื้อเชื่อ ซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นมาใช้แล้วต้อง ดีขึ้นกว่าเดิม หลักการข้อนี้เราสามรถนำไปใช้ได้ทันทีที่ต้องการให้ใครเชื่อถือเรา หรือเราจะเชื่อถือใคร นั่นคือ B = Better ทำให้ดีขึ้นกว่าเดิม อย่างลืมติดตามหลักการในข้อต่อๆไป เพราะจะทำให้ท่านเป็นคนใหม่ที่มีคนเชื่อถือ มีชีวิตที่ ดีขึ้นกว่าเดิม
บทความโดย: อ.กร การันตี
http://www.richtraining.com

—————————————————————————-

บทความต่างๆ ในเวบไซต์นี้ เป็นลิขสิทธิ์ของทางเวบไซต์ หากท่านใดต้องการนำไปเผยแพร่
กรุณาทำลิ้งค์กลับมายังเวบไซค์ http://www.richtraining.com ด้วยครับ

Related Posts

Comments are closed.