วิทยากรคือนักสร้างที่ยิ่งใหญ่

“ผู้นำแตกต่างจากผู้ตามตรงที่ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล..มีคุณสมบัติบางอย่างที่นำผู้อื่นได้…. การเป็นผู้นำนับเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่….. แต่ผู้นำอาจจะไม่ใช่ “วิทยากร”
วิทยากร (Resource Person) ซึ่งมีคุณสมบัติของครูผู้สอน , ผู้ทำให้เกิดความรู้, ผู้ฝึก พี่เลี้ยงและ ผู้บรรยาย……. ดังนั้น วิทยากร จึงเป็นผู้นำนักสร้างที่ยิ่งใหญ่กว่า ”

การพัฒนาคนถือเป็นสิ่งที่ สำคัญ เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ เพราะการพัฒนาคนนำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรือง ความสำเร็จในองค์กร การพัฒนาคนมีหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านอาชีพ จิตใจ แนวคิด ทัศนคติ ฯลฯ ดังนั้นผู้ที่จะทำให้เกิดการพัฒนา เกิดการเปลี่นแปลงได้ก็คือ “วิทยากร” หน่วยงานใด องค์กรใดมีวิทยากรที่มีประสิทธิภาพมาก องค์กรนั้น หน่วยงานนั้น ก็จะพัฒนาคนในองค์กรได้มาก วิทยากรจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง ในองค์กร ในหน่วยงาน อาจจะมีผู้นำ แต่ผู้นำอาจจะไม่ใช่วิทยากร เพราะ วิทยากรคือ ครูผู้สอน , ผู้ทำให้เกิดความรู้, ผู้ฝึก พี่เลี้ยงและ ผู้บรรยาย วิทยากรจึงเป็นผู้นำนักสร้างที่ยิ่งใหญ่ เป็นนักสร้างแนวคิด เป็นนักพัฒนางานอาชีพต่างๆ ตามประสบการณ์ ตามความรู้ของวิทยากรท่านนั้นๆ

การเป็นวิทยากรที่มีประสิทธิภาพจะมีเทคนิค มีทักษะสามารถทำให้ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม เกิดความรู้ความเข้าใจ เกิดทักษะ เกิดทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับเรื่องที่อบรม จนกระทั่งผู้เข้าอบรมเกิดการเรียนรู้และสามารถจุดประกายความคิด เกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ หรือพฤติกรรมไปตามวัตถุประสงค์ของเรื่องหรือหลักสูตรนั้นๆ การเป็นวิทยากรไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ก็ไม่ใช่เรื่องยากถ้ามีการฝึกฝน ฝึกอบรม ประการสำคัญสำหรับท่านที่มีใจรักอยากเป็นวิทยากรต้องมีความรู้จริงในเรื่อง ที่จะนำเสนอถ่ายทอดเสียก่อน ดังนั้นจึงต้องรอบรู้ และรู้รอบในเรื่องนั้นๆ การอ่านมาก ฟังมาก เรียนรู้มาก ก็เป็นองค์ประกอบสำคัญประการหนึ่ง ของการเป็นวิทยากร เคยมีคำกล่าวที่ว่า “ อ่านหนังสือประวัติศาสตร์ 1 เล่ม ย่นย่อระยะเวลาของประวัติศาสตร์นับ 100 ปี ฟังวิทยากรบรรยาย 1 ท่าน ย่นย่อระยะเวลาการอ่านหนังสือนับ 100 เล่ม” ความหมายก็บ่งบอกอยู่แล้วว่าวิทยากรต้องศึกษามาก เรียนมาก โดยเฉพาะเรื่องที่มีความชำนาญต้องการที่จะนำเสนอถ่ายทอด

การถ่าย ทอดทำให้เกิดความเข้าใจได้ง่ายในเรื่องที่นำเสนอ เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องฝึกฝนตลอดเวลา การถ่ายทอดมีหลากหลายวิธีทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์ของ วิทยากรท่านนั้นๆ แต่การถ่ายทอดที่ดีต้องถ่ายทอดได้ตามลำดับขั้นตอน กระชับ เข้าใจง่ายไม่ยืดเยื้อ ไม่วกไปวนมา การเดินเรื่องไหลลื่น ไม่ติดขัด แต่สิ่งที่ต้องคำนึงถึงอีกสิ่งหนึ่งก็คือ คนเราจะรับฟังเรื่องใดเรื่องหนึ่งนั้น จะรับฟังได้ไม่เกิน 2 ชั่วโมง ดังนั้น วิทยากรต้องทำอย่างไรให้ ไม่น่าเบื่อ ทำอย่างไรให้มีพลัง สนุกสนาน ตื่นเต้น มีเทคนิคการดึงส่วนร่วมของผู้รับการอบรมให้มากที่สุด พร้อมทั้งตอบข้อซักถาม ข้อสงสัยต่างๆ ให้เคลียร์ชัดเจน ทั้งนี้เพื่อทำให้การอบรม ประสบความสำเร็จเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการอบรมนั้นๆ ดังนั้นการฝึกฝน การฝึกอบรม จะทำให้ท่านเป็นวิทยากรนักสร้างที่ยิ่งใหญ่ได้

สนใจเข้าฝึกอบรมการเป็นวิทยากรดูรายละเอียดที่นี่

บทความโดย: อ.กร การันตี
http://www.richtraining.com

—————————————————————————-

บทความต่างๆ ในเวบไซต์นี้ เป็นลิขสิทธิ์ของทางเวบไซต์ หากท่านใดต้องการนำไปเผยแพร่
กรุณาทำลิ้งค์กลับมายังเวบไซค์ http://www.richtraining.com ด้วยครับ

Related Posts

Comments are closed.