การพูดที่ดี

การพูดที่ดีมีความสำคัญอย่างไร?

“ก่อนพูดเราคือนายคำพูด หลังพูดคำพูดคือนายเรา ”
เรื่องการพูดเป็นสิ่งปกติที่ติดตัวเรามาตั้งแต่ตอนเป็นเด็ก ตั้งแต่เราถูกฝึกให้หัดพูด  การพูดคือการสื่อความหมาย ที่ทำให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกัน ว่าต้องการอะไร?   ทำอะไร?   ไปไหน?    แต่ในขณะเดียวกัน การพูดก็ก่อให้เกิดปัญหามากมาย  มีการทะเลาะเบาะแว้ง ขุ่นข้องหมองใจ เลือดตกยางออก บางครั้งอาจถึงขั้นเสียชีวิต ก็มีตัวอย่างให้เห็นมาแล้ว  คนหลายคนมีของดี  มีสิ่งที่มีคุณค่าติดตัว
แต่ก็ไม่ได้นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์  บางครั้งกลับเป็นโทษด้วยซ้ำ บางครั้งก็พูดโดยอารมณ์พาไป บางครั้งก็พูดโดยไม่ได้คิด บางครั้งก็พูดโดยขาดสติ    เพราะฉะนั้นการพูดจึงมีความสำคัญต่อชีวิตคนเรา เราจะพูดให้ดี หรือพูดไม่ดี ก็อยู่ที่ตัวเรา แต่สิ่งสำคัญ การอบรมเลี้ยงดู สภาพแวดล้อม การศึกษา ประสบการณ์ จะบ่งบอกว่าผู้พูดเป็นคนเช่นไร ดั่งมีคำกล่าวที่ว่า “สำเนียงส่อภาษา กริยาส่อสกุล”

การพูดคือส่วนหนึ่งของชีวิต การพูดมีทั้งดีและไม่ดี แต่การพูดที่ดีนั้นมีความสำคัญมาก เพราะการพูดที่ดีจะทำให้ผู้พูดมีแต่คนรัก ไม่มีคนเกลียด มีแต่คนให้ความเมตตา แม้ไม่มีเงินก็สามารถทำให้มีเงินได้ มีแต่ความเจริญรุ่งเรือง มีแต่ความสำเร็จ เพราะฉะนั้นเราควรพูดแต่สิ่งที่ดีๆ ควรคิดทุกครั้งก่อนที่จะพูด เพราะถ้าพูดแล้วทั้งดีและไม่ดีแก้ไขอะไรไม่ได้ แล้วการพูดที่ดีนั้นเป็นอย่างไร? มีหลักการอย่างไร?
เทคนิคการพูดที่ดีนั้น ต้องพูดเป็น มีหลักการพูด ง่ายๆ คือ
1. พูดให้มีเนื้อหาสาระ เชิงสร้างสรรค์ น่าสนใจ พูดแล้วทำให้ผู้ฟังเกิดกำลังใจ มีความหวัง
รู้สึกดี สดชื่น สมหวัง
2. มีความตั้งใจ จริงใจในการพูด น้ำเสียงในการพูดนั้นต้องแสดงออกถึงความจริงใจ สุภาพ
อ่อนโยน ดังชัดเจน ตั้งใจที่จะให้ความรู้ที่มีเนื้อหาสาระดี
3. มีความเข้าใจผู้ฟัง ผู้ที่เราจะพูดด้วย หากเรามีความเข้าใจผู้ฟังว่าต้องการอะไร ผู้พูดมีเจตนา
ดี การพูดนั้นก็จะเป็นประโยชน์อย่างมาก
4. การพูดที่ดีนั้นต้องให้เกียรติผู้ฟังเสมอ กริยาท่าทาง การพูดให้เกียรติซึ่งกันและกันเป็นการ
สร้างความเป็นมิตร สร้างความรัก ความผูกพัน ความสามัคคี
หลักการทั้ง 4 ข้อนี้เป็น หลักการการพูด ที่ดีที่ทำให้เกิดสิ่งที่ดีๆ ตามมาอย่างมากมาย ทำให้ผู้พูดมีเสน่ห์ ทำให้เกิดความสำเร็จตามที่ผู้พูดต้องการ การพูดที่ดีเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จในชีวิต การพูดที่ดีนั้นเป็นศิลปะที่ต้องฝึกฝน หมั่นพูดแต่เรื่องที่ดีๆ ชีวิตก็จะดีมีความสุข สวัสดีครับ.

บทความโดย: อ.กร การันตี
http://www.richtraining.com

—————————————————————————-

บทความต่างๆ ในเวบไซต์นี้ เป็นลิขสิทธิ์ของทางเวบไซต์ หากท่านใดต้องการนำไปเผยแพร่
กรุณาทำลิ้งค์กลับมายังเวบไซค์ http://www.richtraining.com ด้วยครับ

Related Posts

Comments are closed.