วิทยากรมีบทบาทสำคัญ เป็นได้มากกว่าที่คิด

“วิทยากรมีบทบาทที่สำคัญมากมาย หากทำได้คือ…มืออาชีพ” การเป็นวิทยากรนั้นไม่ใช่เพียงแค่การบรรยายถ่ายทอดให้ความรู้ตามที่เราเข้าใจเท่านั้น  แต่วิทยากรยังมีบทบาทที่สำคัญอีกมากมายที่จะทำให้ผู้ฟังหรือ ผู้เข้าสัมมนาเปลี่ยนแปลงเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของเรื่องหรือหลักสูตรนั้นๆ บทบาทที่สำคัญของวิทยากรมีอะไร? บ้าง เรามาดูกัน
1. วิทยากรคือ…ผู้ที่ทำให้เกิดการเรียนรู้ (Instructor)
นี่คือบทบาทแรกของวิทยากร คำว่า “ทำให้เกิดการเรียนรู้” หมายความว่า วิทยากรจะต้องทำให้ผู้เข้าสัมมนามีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหรือหลักสูตรที่วิทยากรถ่ายทอด จนสามารถเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมไปตามวัตถุประสงค์ของเรื่องหรือหลักสูตรนั้นๆ ดังนั้น บทบาทนี้วิทยากรจำเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องหรือหลักสูตรที่ถ่ายทอดนั้นๆ ได้อย่างถ่องแท้ในขั้น “รู้แจ้ง” หมายถึงรู้อย่างกระจ่างแจ้งชัดเจน สามารถตอบคำถามต่างๆ ได้ ( ระดับความรู้ มี 4 ระดับด้วยกันคือ “1. รู้จัก 2. รู้จำ 3. รู้จริง และ 4. รู้แจ้ง) หากวิทยากรมีความรู้ไม่มากพอ ก็ยากที่จะทำให้ผู้เข้าสัมมนาเกิดการเรียนรู้ได้ ดังนั้นการเป็นวิทยากร บทบาทแรก จะต้องหาความรู้เยอะๆ ในทุกๆ รื่องโดยเฉพาะเรื่องที่จะต้องให้ผู้เข้ารับฟังการสัมมนาเกิดการเรียนรู้

2. วิทยากรคือ… ผู้ฝึก (Trainer )
บทบาทนี้ถือเป็นบทบาทที่ 2 ที่มีความสำคัญของการเป็นวิทยากรที่สมบูรณ์แบบอีกบทบาทหนึ่ง การเป็นผู้ฝึก ไม่ใช่เรื่องง่าย นอกจากต้องมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องหลักสูตรที่อบรมแล้ว วิทยากรจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผู้เข้าสัมมนาด้วยว่ามีคุณสมบัติหรือพื้นความรู้เป็นอย่างไร? การเป็นวิทยากรในบทบาทนี้ ส่วนใหญ่คือหลักสูตรหรือเรื่องที่เกี่ยวกับการอบรมเชิงฝึกปฏิบัติ เช่น หลักสูตร ศิลปการพูดสร้างแรงจูงใจ เทคนิคการเป็นพิธีกร หรือ วิทยากรมืออาชีพ ฯลฯ วิทยากรผู้อบรม ทำหน้าที่ในบทบาทนี้ ต้องอดทน ใจเย็น รอคอย ฝึกฝนจนผู้เข้าอบรม สัมมนาบรรลุผลเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ เปรียบเสมือน โค้ช !!! ต้องรอบรู้ รู้ลึก รู้จริง และรู้กว้าง

3. วิทยากรคือ…พี่เลี้ยง (Mentor)
ในบทบาทนี้วิทยากรต้องทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงคอยให้คำปรึกษา ให้กำลังใจ แนะแนวทางต่างๆ เพื่อทำให้ผู้เข้าสัมมนา มีความรู้ ความเข้าใจ จุดประกายความคิด สามรถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ปฏิบัติตาม จนประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายของการอบรม – สัมมนา ที่วางไว้ ในบทบาทพี่เลี้ยงของวิทยากรนี้ วิทยากรต้องมีมนุษย์สัมพันธ์ ยิ้มแย้มแจ่มใส อารมณ์ดี จึงจะสามารถทำบทบาทนี้ได้ดี

4. วิทยากรคือ…ผู้สอน (Teacher)
บทบาทนี้เป็นบทบาทที่สำคัญอีกบทบาทหนึ่งของวิทยากร การถ่ายทอดความรู้เพื่อทำให้ผู้เข้าสัมมนาเกิดความเข้าใจนั้น วิทยากรต้องทำหน้าที่เป็นครูผู้สอนด้วย การพูดด้วยเสียงที่ดังชัดเจน สอนด้วยการยกตัวอย่างประกอบ เปรียบเทียบ จะทำให้ผู้เข้าสัมมนา เปลี่ยนแปลงทัศนคติจนสามารถจุดประกายความคิดเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของเรื่อหรือหลักสูตรนั้นๆได้ การทำหน้าที่ของวิทยากรในบทบาทครูผู้สอน จะทำให้ผู้ฟังหรือผู้เข้าสัมมนา เชื่อและเปลี่ยนแปลงได้ในที่สุด ในบทบาทนี้วิทยากรจำเป็นต้องฝึกฝนอย่างมากในจิตวิญญาญของการเป็นครู

5. วิทยากรคือ…ผู้บรรยาย (Lecturer)
ในบทบาทนี้เป็นอีกบทบาทหนึ่งของวิทยากร การบรรยายของวิทยากรนั้นเป็นบทบาทหลักเลยก็ว่าได้ แต่ที่สำคัญวิทยากรจะบรรยายอย่างไร? ที่จะทำให้ผู้ฟังหรือผู้เข้าสัมมนา ไม่เบื่อ หรือหลับเสียก่อน บรรยายอย่างไร? ที่จะทำให้สนุกสนานตื่นเต้น เรียงลำดับขั้นตอนได้อย่างชัดเจนเข้าใจง่าย และได้เนื้อหาสาระครบถ้วน บทบาทนี้ก็ต้องฝึกฝนอีกเช่นเดียวกัน

เป็นอย่างไร? บ้างครับ วิทยากรในบทบาทต่างๆ จะเห็นได้ว่าวิทยากรมีความสำคัญวิทยากรเป็นมากกว่าที่เราคิดจริงๆ เชื่อเหลือเกินว่าหลายๆ ท่านคงได้ความรู้ในบทบาทต่างๆ ของวิทยากร สิ่งสำคัญไม่ว่าวิทยากรจะอยู่ในบทบาทไหน วิทยากรต้องมีใจรัก มีจิตวิญญาณ ที่จะเป็นผู้ให้เสียก่อน ก็จะทำหน้าที่ในบทบาทต่างๆได้ดี

องค์กรหรือหน่วยงานใดมีวิทยากรที่ครบเครื่องทำได้ทุกบทบาทก็ถือว่าสำเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่ง หรือท่านใดที่เป็นวิทยากรอยู่แล้ว ทำได้ทุกทบาทก็ถือได้ว่าสุดยอดแล้วครับ แต่ถ้าท่านใดยังทำไม่ได้ทุกบทบาทหรือทำได้เพียงบางบทบาท ก็ฝึกฝนกันต่อไป ฝึกบ่อยๆ ก็จะเก่งและชำนาญ เป็น วิทยากรมืออาชีพ ได้ในที่สุด …ขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จ และโชคดี โอกาสหน้าพบกันใหม่ สวัสดีครับ !!!

 

บทความ โดย: อ.กร การันตี
http://www.richtraining.com

—————————————————————————-

บทความต่างๆ ในเวบไซต์นี้ เป็นลิขสิทธิ์ของทางเวบไซต์ หากท่านใดต้องการนำไปเผยแพร่
กรุณาทำลิ้งค์กลับมายังเวบไซค์ http://www.richtraining.com ด้วยครับ

Related Posts

Comments are closed.