วิทยากรนำกิจกรรมนันทนาการฯ วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ จ.ลพบุรี

สถาบันพัฒนาบุคลากร R.I.T. (Rich Inter Training) โดย..อ.ธนกร เอี่ยมละออ ผู้อำนวยการสถาบันฯ ได้รับเกียรติจาก วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ โดยท่านรองประธานกรรมการบริหาร ดร. ศรุตยา ป้อมดงบัง อบรม – สัมมนา “วิทยากรนำกิจกรรมนันทนาการและวอร์ลแรลลี่” ณ. วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ จ.ลพบุรี บรรยากาศเต็มไปด้วยกิจกรรมนันทนาการที่เข้มข้น สนุกสนาน การสัมมนานี้จัดขึ้น เมื่อวันที่ 8 ม.ค. 2555

วิทยากรนำกิจกรรมนันทนาการและวอร์ลแรลลี่ วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ จ.ลพบุรี วิทยากรนำกิจกรรมนันทนาการและวอร์ลแรลลี่ วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ จ.ลพบุรี วิทยากรนำกิจกรรมนันทนาการและวอร์ลแรลลี่ วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ จ.ลพบุรี วิทยากรนำกิจกรรมนันทนาการและวอร์ลแรลลี่ วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ จ.ลพบุรี วิทยากรนำกิจกรรมนันทนาการและวอร์ลแรลลี่ วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ จ.ลพบุรี วิทยากรนำกิจกรรมนันทนาการและวอร์ลแรลลี่ วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ จ.ลพบุรี วิทยากรนำกิจกรรมนันทนาการและวอร์ลแรลลี่ วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ จ.ลพบุรี วิทยากรนำกิจกรรมนันทนาการและวอร์ลแรลลี่ วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ จ.ลพบุรี วิทยากรนำกิจกรรมนันทนาการและวอร์ลแรลลี่ วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ จ.ลพบุรี วิทยากรนำกิจกรรมนันทนาการและวอร์ลแรลลี่ วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ จ.ลพบุรี

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.